Libido

znížené libido

Syndróm zníženého libida je vlastne dlhodobá nechuť na sex. Libido je totiž súhrn rôznych faktorov, hormónov a psychických stavov, ktoré ovplyvňujú naše sexuálne pudy, túžby a apetít. A ak je libido znížené, naša chuť na sex rapídne klesá. Tento problém postihuje tak mužov, ako aj ženy.

Libido alebo pohlavný pud je sexuálna túžba. Je to súhrn na seba nadväzujúcich vrodených reflexov ovplyvnených hormonálnou činnosťou, ktorý vzbudzuje u pohlavne dospelých jedincov snahu po párení. Výberový a zbližovací pud, ktorý slúži na zachovanie druhu.

Niekedy sa mu hovorí aj „sexuálny apetít“. Dôležitú úlohu hrá v psychologických teóriách Sigmunda Freuda a C. G. Junga. V psychoanalýze označenie pre prejavy pohlavného pudu, základnú pudovú energiu a sexuálnu túžbu, ktorá vyviera z podvedomia a je zameraná na dosahovanie slasti.

Ako sa prejavuje znížené libido?

Určite ste už čítali fórum na internete, kde bola téma znížené libido. Dočítate sa určite dostatok možností. ako sa prejavuje. Všetky spomenuté faktory negatívne vplývajú na erekciu. Problémy s erektilnou dysfunkciou sú už horšieho charakteru. Všetko sa dá ale včas zistiť a liečiť. Na každý problém existuje liečba.

 • nechuť do života
 • vyhýbanie partnerovi pre potreby sexu
 • nervozita
 • podráždenosť

Libido

Ľudská sexualita je stredobodom pozornosti odkedy je človek človekom. S meniacim sa svetom sa stávajú otázky, ktoré boli pôvodne intímne viac verejnými. S trochou nadsádzky sa hovorí, že sex majú vtáky, cicavce, ryby a samozrejme aj ľudia. Ale iba vtedy, keď ženu nebolí hlava, muž umyl všetky riady a pripravil ideálnu romantickú atmosféru s tou správnou vonnou sviečkou a lupeňmi ruží. Riadny stereotyp, že? Čo je teda pravdy na tom, že muži majú chuť na sex častejšie ako ženy? Je libido ovplyvnené vekom

V prvom rade je potrebné odpovedať, že na stereotype o intenzívnejšom mužskom libide je niečo pravdivé. Mnohé štúdie ukazujú, že mužské sexuálne túžby sú nielen intenzívnejšie ako ženské, ale aj oveľa jednoduchšie. Naopak, ženské sexuálne túžby sa dajú oveľa ťažšie odhadnúť. Nie je ničím tajným, že ženy kladú väčší dôraz na emocionálne spojenie ako na sexuálnu príťažlivosť. Zdá sa však, že ženy sú tiež silne ovplyvnené sociálnymi a kultúrnymi zvyklosťami, ktoré určujú ich správanie nie len v oblasti sexuálnej, ale aj v iných oblastiach ich života. Sexuálne túžby žien sú mimoriadne citlivé na prostredie, v ktorom sa nachádzajú, ako aj na kontext sexuálneho vzťahu

Muži rozmýšľajú o sexe častejšie

Väčšina mužov v produktívnom veku do 60 rokov uvažuje o sexe najmenej jeden krát denne. Naopak, asi iba jedna štvrtina žien uvádza, že na sex myslia prinajmenšom jeden krát denne. S pribúdajúcim vekom sa uvádza, že muži i ženy fantazírujú menej častejšie. Lenže tento fakt sa ukázal ako nesprávny, najmä u mužov. Pretože tí podľa výskumov fantazírujú 2x častejšie, ako keď boli v produktívnom období. Muži vo výskumoch uvádzajú viac sexuálneho vzrušenia a častejšie využívajú rôzne sexuálne fantázie počas dňa

Muži vyhľadávajú sex oveľa intenzívnejšie

Muži chcú sex častejšie ako ženy, a to v ktorejkoľvek etape vzťahu. Neplatí to však len u heterosexuálov. Napríklad homosexuálni muži majú sex častejšie ako lesby. Muži tiež častejšie tvrdia, že chcú za svoj život viac sexuálnych partnerov a viac sa zaujímajú o neformálny sex. U mužov je väčšia pravdepodobnosť, že budú hľadať sex, aj v prípade, ak ich to postaví „mimo zákon“ (aktivita je nezákonná). Asi dve tretiny opýtaných mužov tvrdia, že masturbujú, hoci asi polovica z nich tvrdí, že sa za to cítia vinní. Naproti tomu približne 40% žien tvrdí, že masturbujú a frekvencia masturbácie je u žien oveľa nižšia. Nezákonný sex je stále skôr fenoménom mužov, ktorí hľadajú sex so ženami. Ženy vyhľadávajú sexuálny styk formou prostitúcie oveľa menej častejšie.

Výskumy tiež ukazujú, že mníšky lepšie dodržiavajú svoj celibát ako kňazi. Erotická poviedka: Celibát? Radšej nie!

Sexuálne stimuly u žien sú oveľa zložitejšie ako u mužov

Čo vzrušuje ženy? Zdá sa, že odpoveď na túto otázku nevedia ani ženy samotné. Výskumami sa zistilo, že muži sú oveľa viac rigídni a špecifickí v tom, kto a čo ich dokáže vzrušiť. Naopak ženy sa zdajú byť oveľa otvorenejšie voči vzťahom osôb rovnakého pohlavia. Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že aj heterosexuálnu ženu dokáže podvedome vzrušiť predstava homosexuálneho vzťahu. Je teda zrejmé, že podnetov, ktoré dokážu ženy vzrušiť je veľké množstvo a mnoho z nich zrejme nepoznajú ani samotné ženy. Na rozdiel od mužov majú teda menej konkrétne predstavy o sexe. 

Na základe uvedeného je teda zrejmé, že ľudská sexualita je veľmi rôznorodá a sme ešte len na začiatku jej skúmania. Čo však vieme už teraz je, že sexuálna túžba môže významne ovplyvniť celkovú kvalitu života a sexuálnu pohodu v partnerskom vzťahu. U niekoho môže znížený záujem o sexuálne aktivity spôsobiť intenzívne negatívne emócie a môže tiež narušiť romantické vzťahy. Dobrou správou je, že existuje veľké množstvo výskumov týkajúcich sa libida a v súčasnosti sa už poznajú techniky ako libido zvýšiť. Ak pociťujete nízku sexuálnu túžbu (nízke libido), môže byť pre vás užitočné si prečítať ďalšie informácie o tom, čo ovplyvňuje libido u žien a mužov  a tiež o tom, čo môže pomôcť jeho zvýšeniu. 

Čo je to vlastne libido?

Libido označuje úroveň sexuálnej túžby a motivácie, ktorú jedinec má. Toľko definícia. Ak má niekto nižšie libido, má znížený záujem o sex (čiže sa u neho prejavuje nízka sexuálna túžba). Nízke libido je súčasťou mnohých sexuálnych dysfunkcií, ktoré zahŕňajú aj fyzickú stratu sexuálnych funkcií, avšak vtedy sa nejedná o znížené libido, ale o ochorenie, ktoré je sprevádzané znížením sexuálnej túžby

Najčastejšia príčina nízkej sexuálnej túžby -  nerovnováha hormónov

Hormóny sú kľúčovou súčasťou našich organizmov. Sú to poslíčkovia informácií v našom tele, ktorí zohrávajú mnoho kľúčových úloh a môžu mať vplyv na kvalitu spánku, náš metabolizmus, náladu a mnoho ďalších významných telesných funkcií vrátane nášho sexuálneho života. A je to práve hormonálna nerovnováha, ktorá veľmi často dokáže zapríčiniť zníženie sexuálnej túžby.

Nedostatok testosterónu

Testosterón je hormón, ktorý hrá dôležitú úlohu v oblasti sexuálneho zdravia mužov i žien. Testosterón ovplyvňuje aj mnoho ďalších dôležitých telesných procesov, ako je svalová sila, hustota kostí a ukladanie tuku. Príliš nízka hladina testosterónu  môže veľmi často spôsobiť nízku sexuálnu túžbu. Aj keď je testosterón prítomný u mužov i žien, je považovaný za hlavný mužský hormón.

U žien sa hormón testosterón taktiež nachádza, ale v oveľa menšom množstve. Prirodzené znižovanie produkcie testosterónu sa u mužov vyskytuje najmä s pribúdajúcim vekom. Je však dôležité na tomto mieste doplniť, že u mnohých mužov toto zníženie nemá veľký vplyv na ich život. U niektorých mužov však môžu byť tieto zmeny drastické a vôbec nie vítané

Známky nízkej hladiny testosterónu sú niekedy ľahko prehliadnuteľné, pripisované iným príčinám. Pozrime sa však na základné príznaky spojené so znížením testosterónu u mužov. Prvým príznakom je nedostatok libida - sexuálnej túžby. Testosterón je kľúčovým komponentom pohlavného styku mužov a žien, takže keď jeho hladina klesne, môže klesnúť aj túžba mať sex. V súčasnosti nie je jasné, či nízky testosterón prispieva k nárastu hmotnosti, alebo naopak, či zvýšenie telesnej hmotnosti prispieva k zníženiu testosterónu. Tukové bunky však zohrávajú úlohu pri premene testosterónu na estrogén, ženský pohlavný hormón a to sa prejavuje na jeho nedostatku. Tu je vhodné tiež pripomenúť, že je dokázané, že zníženie hmotnosti, zdravá strava a šport dokázateľne zvyšujú testosterón

Aj keď testosterón neovplyvňuje funkciu ani silu svalov, je nevyhnutnou súčasťou budovania svalovej hmoty. Ak zistíte, že strácate svalový objem, môže to byť spôsobené nižšou hladinou testosterónu, ktorá ovplyvňuje rast nového tkaniva a udržiavanie už vypracovaných svalov. Ďalším z nenápadných príznakov nízkeho testosterónu môže byť únava. Cítite sa stále unavení? Nemusí to byť spôsobené len starnutím či  stresom v práci. Aj keď existuje veľa možných príčin únavy, do zoznamu možných príčin rozhodne radíme aj nízku hladinu testosterónu a to najmä ak máte ďalšie príznaky. 

Osteoporóza je spojená najmä so staršími ženami ako vedľajší účinok straty estrogénu. Strata kostnej hmoty u mužov je taktiež výsledkom nízkej hladiny testosterónu. Výsledky sú rovnaké. Kosti sa môžu ľahšie lámať alebo rednúť kvôli čoraz slabšej štruktúre. Testosterón taktiež prenáša signály potrebné na získanie a udržanie erekcie. Problémy s erekciou teda veľmi často môžu priamo súvisieť s nízkou hladinou testosterónu v krvi muža. Nízky testosterón rovnako spôsobuje zníženie množstva ejakulátu, ktoré telo produkuje. Ak je problémom nízky testosterón, tak množstvo ejakulátu uvoľneného počas orgazmu môže byť výrazne menšie ako množstvo, na ktoré ste zvyknutí. Opäť v kombinácii s inými príznakmi môže nízky objem ejakulátu naznačovať nízku produkciu testosterónu. 

Vypadávanie vlasov môže byť taktiež prvým ukazovateľom toho, že sa u muža znižuje hladina testosterónu. Aj keď sú za vypadávaním vlasov aj rôzne dedičné faktory, prispieva k tomu aj nízky testosterón a preto je to rozhodne potrebné zohľadniť. Nízka hladina testosterónu je spojená aj s nespavosťou a so spánkovým apnoe. Zdravý spánok znižuje riziko vysokého krvného tlaku a srdcových chorôb. Preto je potrebné sa snažiť udržať si kvalitný spánkový režim. Viac ako polovica mužov v štúdii zameranej na účinky nízkeho testosterónu vykazovala príznaky depresie a depresívni muži často udávajú, že liečba testosterónom môže byť niekedy veľmi účinná. 

Nedostatok estradiolu

Ďalšou z príčin zníženej sexuálnej túžby, tentokrát u žien je nedostatok estradiolu. Estradiol je formou estrogénu u žien. Je to pohlavný hormón zodpovedný za zdravie a funkciu ženských pohlavných orgánov. Hladiny estradiolu majú tendenciu klesať u žien počas a po menopauze, čo môže viesť k strate libida. 

Chronický stres

Chronický stres môže zvýšiť hladinu stresového hormónu, kortizolu, v tele, čo môže zvýšiť zápalovú reakciu a naopak znížiť libido. Vysoká hladina kortizolu môže tiež prispieť k zníženiu kvality spánku, čo môže tiež negatívne ovplyvniť libido

Zdravotné podmienky spojené s nízkym libidom
U niektorých mužov môže erektilná dysfunkcia viesť k prípadnej strate libida. Medzi bežné faktory spojené s erektilnou dysfunkciou patrí starnutie, obezita, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, srdcové choroby, poruchy štítnej žľazy, fajčenie, cukrovka, syndróm nepokojných nôh, rakovina prostaty a spánkové apnoe. U žien je nízke libido spojené s maternicovými fibroidmi, endometriózou, obezitou, vysokým krvným tlakom a menopauzou. Niektoré lieky, napríklad antikoncepcia a lieky používané na liečbu porúch nálady môžu tiež znížiť libido u žien

Čo robiť s nízkym libidom
Ak máte nízke libido a neviete prečo, je dôležité obrátiť sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vám pomôže vyšetriť možné príčiny. Váš lekár vie získať dôkladnú anamnézu a skontrolovať zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli prispievať k zníženiu libida. Liečba základného zdravotného stavu môže zmierniť príznaky zníženého libida. Zlepšenie kvality spánku a zníženie stresu môže tiež pomôcť zvýšiť libido. Pravidelné cvičenie môže mať pozitívny vplyv na našu sexuálnu výkonnosť. Metódy na zvýšenie libida sa často líšia v závislosti od pohlavia a mnohé si vyžadujú spoluprácu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ak je pokles libida u muža spôsobený nedostatkom testosterónu alebo hypogonadizmom, substitučná liečba testosterónom môže pomôcť obnoviť pohlavný styk a zlepšiť libido. Testosterón je možné nahradiť rôznymi formami, vrátane injekcií, gélov alebo v tabletkovej forme. Ak pokles mužského libida vyplýva z poklesu erektilnej funkcie, môžu libido prinavrátiť metódy obnovenia sexuálnych funkcií. 

Na záver by sme radi uviedli dva prírodné doplnky výživy, ktoré sú podľa našich klientov veľmi efektívne v zvýšení libida. Uvádzame jeden produkt pre mužov a jeden pre ženy. 

Andrimax pre mužov

Andrimax je doplnok výživy, ktorý dokáže veľmi efektívne pomôcť so správnym fungovaním intímneho zdravia mužov. Prípravok napomáha v udržiavaní normálnej funkcie pohlavných orgánov, zlepšuje erekciu a hormonálny systém. Andrimax tiež dokáže zvýšiť plodnosť, sexualitu, a zlepšuje fyzické, psychické zdravie a vitalitu mužov. Tento doplnok výživy tiež dokáže veľmi efektívne podporiť normálnu funkciu prostaty a zlepšiť mikrocirkuláciu krvného systému a duševnú rovnováhu organizmu. Muži pri užívaní Andrimaxu tiež pociťujú podporu fyzickej aktivity, zlepšenie sily a športových výkonov. Z uvedeného je zrejmé, že sa jedná o veľmi komplexný prírodný prípravok, ktorý môže byť užitočný aj ako prevencia sexuálnych porúch v budúcnosti. 

Femm Passion pre ženy

Veľmi obľúbeným prípravkom na zlepšenie libida u žien je práve Femm Passion. Tento prírodný doplnok výživy je tvorený prírodnými extraktmi z liečivých bylín a dokáže veľmi efektívne pomôcť pri zlepšovaní sexuálnych. Prípravok dokáže regulovať hladiny hormónov v ženskom tele tak, že obnovuje telesnú a duševnú rovnováhu. Pomáha proti stresu, zlej nálade, zlepšuje zvládanie prejavov menopauzy, podporuje plodnosť a vitalitu a zároveň zlepšuje sexuálnu túžbu žien.

 

Najpredávanejšie

20
6912069
Značky

Stránka 1 z 1 - 10 položiek celkom

 • Elixiroflove Akcia Tip 70/1 B
  Afrodiziakum pre mužov aj ženy Valavani - Elixir of Love
  Skladom (473 ks)

  Silné afrodiziakum pre mužov i ženy, rýchle vstrebanie, razantný nástup, výťažky z najsilnejších afrodiziakálnych rastlín, ľahko rozpustné. Ideálne vtedy, k potrebujete poriadnu iskru na zapálenie vášne. Český produkt. Certifikát bezpečnosti od Štátneho zdravotneho ústavu. hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 20 €
 • Afrodiziakum pre mužov i ženy - Sex Elixir - 15ml AFR01
  Afrodiziakum pre mužov i ženy - Sex Elixir - 15ml
  Skladom (470 ks)

  Náhrada za tzv. "španielske mušky". Afrodiziakum pre mužov a ženy v tekutej forme. Doporučené dávkovanie je pár kvapiek pred sexuálnou aktivitou. Obsahuje L-Arginin.

  Pôvodne: 39 €
  Ušetríte: 10 € (–25 %)

  29 €
 • Andrimax24 Akcia Tip AND024
  Akcia 20 + 10 kapsúl na potenciu Andrimax 24
  Skladom (486 ks)

  Český produkt pre jednorázovú podporu potencie a sexuálneho výkonu. Doporučené dávkovanie 2 kapsule 30min. pred sexuálnou aktivitou. Certifikát bezpečnosti od Štátneho zdravotného ústavu.

  od 34 €
 • libido Novinka Tip 299
  Akčný balíček - Femm Passion Libido 60 kapsúl + Lovely Lovers LibidoUp Gel 150 ml
  Skladom (490 ks)

  Akčný balíček FEMM PASSION LIBIDO 60 KAPSÚL NA ZVÝŠENIE LIBIDA + LOVELY LOVERS LIBIDOUP GEL INNOVATIVE FORMULA 150ML PRE ZVÝŠENIE LIBIDAhodnotenie_referencie_skusenosti

  Pôvodne: 59 €
  Ušetríte: 9 € (–15 %)

  50 €
 • Andri + Maxi Akcia Tip 305
  Akčný balíček: Doplnok stravy Andrimax - 120 kapsúl + Maxilong Gél - 150 ml
  Skladom (482 ks)

  Akčný balíček s produktom Andrimax 120 kapsúl a Maxilong gélom. Unikátny balíček produktov pre mužov, ktorých zaujíma zväčšenie penisu, podpora erekcie, lepšia sexuálna výdrž, intímne zdravie muža a lepší výkon. Český produkt s certifikátom bezpečnosti Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  Pôvodne: 80 €
  Ušetríte: 11 € (–13 %)

  69 €
 • Femmpasion Akcia Tip FEM01
  Doplnok na zvýšenie libida Valavani - Femm Passion Libido - 60 kapsúl
  Skladom (441 ks)

  Obľúbený produkt vyvinutý špeciálne pre ženy, ktoré túžia po zvýšení libida, hormonálnej rovnováhe, po ľahšom dosiahnutí orgazmu, intímnom zdraví ženy a hlavne dodaní energie. Český produkt. Certifikát bezpečnosti od Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 28 €
 • Andrimax120 Akcia Tip ANX01
  Doplnok stravy Andrimax - 120 kapsúl
  Skladom (482 ks)

  Andrimax 120 kapsúl. Unikátny produkt pre mužov, ktorých zaujíma zväčšenie penisu, podpora erekcie, lepšia sexuálna výdrž, intímne zdravie muža a lepší výkon. Mnoho mužov rieši veľkosť penisu, kvalitu erekcie a sexuálny výkon. Veľkosť penisu je daná predovšetkým množstvom krvi ktorá je schopná dostať sa do toporivých teliesok. Na kvalitu erekcie a sexuálny výkon má vplyv mnoho psychických i fyzických faktorov. Andrimax obsahuje zložky, ktoré majú kladný vplyv na mnoho z týchto vecí. Český produkt s certifikátom bezpečnosti Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 52 €
 • Andrimax120 701/1
  Doplnok stravy pre zdravú prostatu Andrimax - 120 kapsúl
  Skladom (496 ks)

  Andrimax 120 kapsúl. Unikátny produkt pre mužov, ktorých zaujíma zväčšenie penisu, podpora erekcie, lepšia sexuálna výdrž, intímne zdravie muža a lepší výkon. Mnoho mužov rieši veľkosť penisu, kvalitu erekcie a sexuálny výkon. Veľkosť penisu je daná predovšetkým množstvom krvy, ktorá je schopná dostať sa do toporivých teliesok. Na kvalitu erekcie a sexuálny výkon má vpliv mnoho psychických i fyzických faktorov. Andrimax obsahuje zložky, ktoré majú kladný vplyv na mnoho z týchto vecí. Český produkt s certifikátom bezpečnosti Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 52 €
 • maca pre muzov - lepšia erekcia - prírodný produkt - larginin - tribulus - problemy s erekciou Novinka Tip 281/1 B
  Maca pre mužov - Maca Fresh Men - 90 kapsúl
  Skladom (468 ks)

  Sebaistý, pevný v postoji a keď je potrebné, je tvrdý ako skala. To robí chlapa správnym chlapom! Unikátny produkt zostavený špeciálne pre mužov, ktorí chcú zvýšiť svoj sexuálny výkon, mať silnejšiu erekciu, plodnosť, dodať svojmu telu energiu a urobiť niečo pre svoje intímne, psychické i fyzické zdravie a pohodu.hodnotenie_referencie_skusenosti

   

  od 34 €
 • maca - maca pre ženy - menopauza - menstruacia - pms 287/1 B
  Maca pre ženy - Maca Fresh Women - 90 kapsúl
  Skladom (435 ks)

  Pokojná rieka, sebavedomá a plná síl. To najlepšie charakterizuje svet vyrovnanej ženy. Unikátny produkt zostavený špeciálne pre tie ženy, ktoré chcú podporiť svoju sexualitu, fyzické a psychické zdravie, alebo chcú upokojiť hladinu nepriaznivých príznakov menopauzy. ENERGIA ženy v stálom prítoku živín a lásky   hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 34 €

Stránka 1 z 1 - 10 položiek celkom