O nás

Extrémy sú vzácne. Férová či neférová firma sú dve krajné polohy jedného z pohľadov na podnikanie. Niečo ako palica na ktorej sa na jednom konci nachádza svetlo a na druhom tma. Akýkoľvek pohyb palicou do jedného, či druhého smeru pohne ako aj svetlom, tak aj tmou.  O tom, či hovoríme o slušnosti či neslušnosti, rozhoduje skutočnosť, ku ktorému ideálu sa firma hlási a smeruje. My sme sa rozhodli pre smer Slušnej Firmy. Deklarujú to aj Zdravotné certifikáty produktov.

nohy_intimnenakupy.sk

Kto nie sme

Firma, kde len peniaze sú cieľom. Kde maximalizácia zisku je hlavným cieľom a poskytovaný produkt, či služba sú vedľajšie.

Firma, ktorá sa riadi pravidlo, čo nie je zakázané, je povolené. Legislatíva (ako jedna z najnižších foriem morálky), ktorá je určujúcim rámcom hraníc v podnikaní pre spoločnosť .

Firma, ktorá uspokojuje na prvom mieste (či výhradne) záujmy vlastníkov.


Kto sme

Firma, ktorej hlavným cieľom  je (vzájomný prospech) úžitok pre druhých. Peniaze k tomu slúžia ako jeden z nástrojov. ( Kde peniaze sú len  prostriedkom)

Firma, ktorá sa snaží chovať morálne, tj. nad rámec aktuálne platnej legislatívy. Robí i to, k čomu ju nikto nenúti, pretože to ľudom vo vnútri pripadá správne. Robí druhým to, čo chce, aby robili druhý jej.

Firma, ktorá vníma potreby všetkých, ktorých sa podnikanie dotýka (vlastníci, zákazníci, zamestnanci, partneri, komunity, planéta) a hľadá v rámci svojich možností rovnováhu v ich uspokojovaní. Snaží sa o rovnováhu v záujmoch.

Sme skupina ľudí, ktorú spája snaha vytvoriť a prispieť k zmene toho, ako sa u nás pracuje, podniká, ako sa u nás utvára bežný, ľudský život. Staviame na princípoch slušnosti, slobody a lásky.

Príbeh_2people

 

Jana_IN_1

 JANA,  Zmyselne, bylinková tantra čarodejnica


Marek_IN_1

MAREK, CEO - Cielene Empatický Obchodník  


Zina_IN_1

ZINA, bohyňa zákazníckeho servisu


Robo_IN_1

ROBO, MasterChef of Google and Golf symphony


„Najväčší strach nemáme z toho, že sme neschopní. Najväčší strach máme z toho, že sme nepremožiteľní. Je to naše svetlo, nie temnota, čo nás najviac desí. Hrou pri stene svetu neposlúžite. Nie je nič osvieteného na tom, keď sa budete krčiť, aby sa ľudia okolo cítili lepšie. Boli sme stvorení, aby sme žiarili. Nie je to len v niekom z nás, je to v nás všetkých. A keď dovolíme nášmu svetlu zažiariť, nevedomky tým dávame možnosť ostatným učiniť to isté. A keď sa zbavíme vlastného strachu, zbavíme tým navždy strachu aj ostatných.“

- Timo Cruz z filmu Coach Carter

Máme pre vás ešte pripravené výhody nákupu u nás

2people s.r.o. IntímneNákupy.sk


Média

 

Reklamný spot v radioparada.sk 

Parfémy MAGNETIFICO

Masážne sviečky MAGNETIFICO Enjoy it

Reklamný SPOT IntímneNákupy.sk