Neplodnosť

Pravdepodobne zaznamenávate fakt, že neplodnosť je u mužov aj u žien každým rokom vážnejším problémom.  Mladé páry majú čím ďalej väčší problém splodiť potomka. Dávnejšie  sa hľadal problém u ženy, dnes sa jadro problému smeruje k mužom. Neplodnosť muža pritom zďaleka nesúvisí len s neschopnosťou dosiahnuť erekciu. Problém spermií, ich pohyblivosť, kvalita sú záležitosť, kde sa doktori zameriavajú už konkrétnejšie 

Nízka kvalita spermií a ich nedostatočná pohyblivosť sú  najčastejšia príčina neplodnosti u mužov. U žien býva zas problémový vajcovod alebo priamo vaječníky. Môže ísť o nepriechodné vajcovody alebo nedostatočne výkonné vaječníky.

Čo je častejším prípadom pri neplodnosti párov?  Neplodný  muž alebo neplodná žena? Ako zistiť neplodnosť u muža a čo sú plodné a neplodné dni u žien? Má na neplodnosť vplyv napríklad aj mumps či iné choroby? Nielen na tieto otázky sa dozviete odpovede v ďalšom texte.

Neplodnosť u mužov a neplodnosť u žien

Problém s neplodnosť sa dotýka každého ôsmeho páru. Priemerný vek rodičiek pri pôrode je narastajúc,  rovnako aj u mužov je trend kedy si odkladajú čas na otehotnenie s partnerkou na neskôr. To všetko má vplyv na narastajúce štatistiky a samotné počty neplodných párov. 

Neplodnosť a jej definícia

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť prirodzenou biologickou cestou splodiť potomka. 

Pokiaľ sa vám ani po roku pravidelného nechráneného sexuálneho styku nepodarí splodiť potomka, môže už ísť o seriózny problém, ktorý si vyžaduje odborné riešenie alebo lekárske vyšetrenie. Pri ženskej neplodnosti býva za stav najviac zodpovedná hormonálna porucha ovplyvňujúca vaječníky alebo fyziologický problém s vajcovodmi.

Problémy s plodnosťou u mužov pritom súvisia najčastejšie so spermiami, najmä s ich nedostatočným počtom, nedostatočnou pohyblivosťou tzv. lenovisťou sprermií, nesprávnym tvarom či ich úplnou absenciou v ejakuláte. 

 • Faktom je, že až 2/3 prípadov neplodnosti u párov sú spôsobené mužskou neplodnosťou, aj keď tento pomer sa pomaly mení, no celkové čísla neplodnosti rastú u oboch pohlaví. 
 • Neplodnosť znamená neschopnosť prirodzeného oplodnenia, ktoré priebeh je takýto:
 • Pri pohlavnom styku sa po následnej ejakulácii muža sa dostanú spermie do pošvy, ďalej putujú do dutiny maternice a vajíčkovodu, kde sa ich oplodňovacia schopnosť ráta na 24 až 36 hodín.
 • Raz  mesačne sa u každej ženy vytvára dominantný folikul, ten obsahuje vajíčko, ktoré sa počas ovulácie uvoľní a dostane sa do dutiny v maternici
 • Po ovulácii sa vajíčko najbližších 12 dní stáva schopným oplodnenia, pri prípadnom kontakte so zdravými a plodnými spermiami, ktoré sa dostali tiež do dutiny maternice počas pohlavného styku.
 • Po oplodnení sa vajíčko presúva do dutiny maternice, kde sa následne prichytí k sliznici maternice a začína sa tak samotný vývoj plodu, ktorý pri normálnom a zdravom priebehu tehotenstva trvá 9 mesiacov.

 

Existuje aj sekundárna neplodnosť

V tomto prípade sa stretávame so zaujímavým javom v súvislosti spomínanej neplodnosti. Pod sekundárnou neplodnosťou sa rozumie neplodnosť páru, ktorý už splodil jedno dieťa, ale to druhé alebo ďalšie sa mu splodiť nedarí. Príčiny tejto neplodnosti môžu byť rovnaké, ako aj v prípade klasickej neplodnosti – primárnej neplodnosti.

Príznaky a prejavy neplodnosti

Ako sa dá zistiť neplodnosť? Základným pozorovacím faktom ostáva negatívny stav vychádzajúci z definície o neplodnosti. Neplodnosť sa jednoducho prejavuje tak, že muž a žena nemôžu ani po roku nechráneného a pravidelného sexuálneho styku počas spolu potomka. Avšak nemenej dôležité sú aj sprievodné javy.

 • V istých životných obdobiach môžu mať ženy  a muži jednoducho nízky sexuálny apetít, čo znamená, že sa intenzita pohlavného styku znižuje a to zákonite vedie k štatisticky menšej možnosti k splodeniu potomka – malý sexuálny apetít inak nazývame aj klesajúce libido. resp. pokles libida
 • Problémom muža byť nedostatočne rýchle dosiahnutá erekcia, neskôr problém s udržaním erekcie počas dostatočnej doby potrebnej pre plnohodnotný sexuálny styk a plnohodnotné vyvrcholenie.
 • Taktiež môže mať muž problém s ejakuláciou s jej kvalitou ejakulácie – dostatočne silným výstrekom  množstvom ejakulátu a samotnou kvalitou spermií.
 • U žien sa s neplodnosťou viažu rôzne prejavy sprevádzajúce zdravotné komplikácie ženského pohlavného systému, ktoré sa prejavujú bolesťami, krvácaním , problémami počas menštruácie či pred ňou alebo po nej, nepríjemnými bolestivými stavmi v podbrušku.

 

Aké sú dôvody neplodnosti a jej príčiny ?

V zásade podľa následnosti ako samotné príčiny a faktory zmenili plodnosť na neplodnosť, ich vieme popísať ako vrodené a postupne získané. U mužov sú tieto príčiny značne odlišné od tých, ktoré stoja za neplodnosťou žien.

Príčiny ženskej neplodnosti:

 • Poškodenia, akými sú: fyziologické vady a deformácie. Tu sa zaraďujú vrodené poruchy genetickej výbavy, nepriechodnosť vajíčkovodov, zrasty, cysty, nádory, miómy v panvovej oblasti.
 • Samoobrana organizmu patrí medzi imunologické príčiny. Keď si ženské telo vytvára protilátky proti spermiám, vajíčkam alebo dokonca aj proti embriám. (napr. časté potraty) Niečo podobné vieme prirovnať k bežnej alergickej reakcii tela, keď telo neprimerane zareaguje na bežnú látku.
 • Vrodená neprítomnosť niektorých dôležitých látok udržiavajúcich hormonálnu rovnováhu alebo menštruácia bez ovulácie sa radí medzi hormonálne problémy ženského organizmu.
 • Infekčné ochorenia hrajú nezastupiteľnú úlohu pri neplodnosti. Zápalové ochorenia maternice, zápal vnútorných rodidiel, infekcie prenesené zo zvierat, napríklad známa toxoplazmóza, alebo iné infekty.
 • Zaťažený organizmus vplyv iných ochorení. Na silnú plodnosť poprípade neplodnosť vplývajú aj iné choroby: ochorenie štítnej žľazy, avitaminóza, podvýživa, nádorové ochorenia s onkologickými následkami.
 • Užívanie liekov sa taktiež vo veľkej miere môže odraziť na plodnosti. Bežné užívanie liekov, napríklad proti bolestiam či zápalom, či na ľahkú váhu braná hormonálna antikoncepcia. Nezriedka už užívaná ešte v puberte.
 • Taktiež psychické poruchy, nadmerný stres a záťaž. Ale i nesprávna výživa, znečistené ovzdušie, voda nadmerné zaťaženie chemickým znečistením.  

 

Príčiny mužskej neplodnosti: 

 • Nízka hladina hormónov. Príliš malá  hormonálna hladina testosterónu, má negatívny vplyv na libido, na produkciu spermií, ktorých počet klesá a silu muža s ktorou priamo súvisí aj priebojnosť spermií.
 • Nedostatočná erekcia a ejakulácia so slabým výstrekom.  Pokiaľ muž nemá zdravú erekciu počas dostatočne dlhej doby a má aj problém s príliš rýchlou ejakuláciou, jeho plodnosť klesá rádovo v desiatkách percent.
 • Problémy so spermiami sú najčastejšou príčinou mužskej neplodnosti. Spermie sú nedostatočne kvalitné rýchlo sa vyčerpajú sú oslabené rôznymi vplyvmi. Alebo málo pohyblivé spermie (lenivé spermie), čo zväčša býva v indikácií s ich nízkym počtom.
 • Tak ako u žien, tak aj u mužov sa môžu prejaviť vrodené vady a deformácie. Genetické vady zabraňujúce napríklad dozrievaniu spermií, správnemu umiestneniu semenníkov či správnemu tvaru a funkcionalite penisu, alebo iné urologické ochorenia.
 • Taktiež psychické poruchy, nadmerný stres a záťaž. Ale i nesprávna výživa, znečistené ovzdušie, voda nadmerné zaťaženie chemickým znečistením to sú závažné vplyvy prostredia. Užívanie niektorých druhov liekov, ale aj fajčenie, alkoholizmus a nesprávna životospráva, to všetko znižuje schopnosť muža dosiahnuť optimálnu plodnosť.
 • Dopady  iných ochorení na plodnosť. Aj u mužov platí, že kvalitu plodnosti ovplyvňujú  niektoré druhy chorôb. Ochorenia pečene, štítnej žľazy, močovej sústavy, ciev, zápalové ochorenia, či mumps (zápal príušných žliaz).

 

Ako prebieha diagnostika neplodnosti

Samotná diagnostika neplodnosti, vyhodnotenie plodnosti či neplodnosti u oboch partnerov by malo prebiehať súbežne. Súčasné moderné diagnostické možnosti vedia odhaliť takmer všetky možné príčiny. Pomocou včasnej a odbornej diagnostike je možné pomôcť až  90 % párom pri určení správnej terapie a liečby k otehotneniu partnerky.

 

Vyšetrenia na neplodnosť - muži

Ako základné vyšetrenie sa robí spermiogram. Spermiogram je komplexné laboratórne vyšetrenie mužského semena, zloženie ejakulátu, zisťuje sa jeho kvalita. Pohyblivosť a množstvo spermií a ich zdravý potenciál k oplodneniu vajíčka.

Dôležitým pojmom v k tejto tematike je aj anamnéza. Odborný lekársky posudok, kde doktor zisťuje, či snaha o splodenie dieťaťa prebieha správne pri optimálnych podmienkach a má mimoriadny a prakticky nenahraditeľný význam.

Pod vyšetrenia spadajú aj ostatné laboratórne a ambulantné vyšetrenia. Hormonálne vyšetrenie, andragogické vyšetrenia, imunologické vyšetrenia,  vyšetrenie ejakulátu, test integrity akrozómu spermií genetické vyšetrenie, testy DNA .

Vyšetrenia na neplodnosť - ženy

V prvom rade sa vykonávajú ultrazvukové vyšetrenia malej panvy a RTG vyšetrenie maternice a vajcovodov na zistenie fyziologického stavu orgánov.

Tak isto ako pri mužoch sa vykonáva aj anamnéza. Odborný lekársky posudok, kde doktor zisťuje, či snaha o splodenie dieťaťa prebieha správne pri optimálnych podmienkach a má mimoriadny a prakticky nenahraditeľný význam. U žien spočíva v zisťovaní prítomnosti rôznych patologických faktorov týkajúcich sa zdravia a kondície pohlavného systému budúcej matky.

Vykonávajú sa následne rôzne laboratórne vyšetrenia. Zobrazovacie vyšetrenia sprevádzajú  vyšetrenie hladiny hormónov, imunologické vyšetrenie a genetické vyšetrenie chromozómov.

Ďalšie špeciálne vyšetrenia postupuje pacientka na overenie priechodnosti vajcovodov. To sa realizuje  laparoskopickým vyšetrením. Na detailné zobrazenie maternice sa používa hysteroskopické vyšetrenie.

 

Menštruácia a plodnosť 

Netreba zabúdať na prirodzený cyklus prírody na plodné a neplodné dni ženy. Najsilnejšie plodné dni ženy sú 12. až 16. deň cyklu. K samotnému oplodneniu však môže prísť aj tesne pred menštruáciou, počas nej a samozrejme aj hneď po nej. 

Liečba neplodnosti

Riešenie a liečba neplodnosti je možná. Neplodnosť je zásadný problém, ktorý je možné ovplyvniť len  serióznou  liečbou založenou na overených predpokladoch. Tá je odlišná u žien aj u mužov.

 

Najpoužívanejšie možnosti a metódy liečby

Obmedzenie vplyvov prostredia

Prečistenie si prostredia. Vysadenie liekov s negatívnym účinkom, ktoré nie sú životu nebezpečné je jedná z dôležitých vecí ako zlepšiť plodnosť. Celkovo sa kladie aj veľký dôraz na obmedzenie fajčenia, alkoholu, zdravé stravovanie, zmena životosprávy z mužov tiež na obmedzenie vystavovania semenníkov vysokej teplote a prevencia ich ochrany, pred úrazmi a poškodeniami vplyvom chorôb.

Obmedzenie a vyriešenie ochorení spôsobujúcich neplodnosť

Vrodené alebo získanie ochorenia  týkajúce sa priamo pohlavného systému alebo ochorenia, ktoré ho ovplyvňujú, základom je potrebná úplne vyliečiť ich alebo do maximálnej miery znížiť ich vplyv na plodnosť. Prevenciou a predchádzaním sa neplodnosť môže eliminovať a plodnosť sa tak môže u ženy aj muža obnoviť prirodzene.

Prevenčná a odborná stimulácia ženských vaječníkov a ovulácie

Priamym zásahom je možné u žien ovplyvniť viaceré časti a deje reprodukčného systému. Najviac sa využíva hormonálna indukcia ovulácie, teda rastu a dozrievania vajíčok, prípadne stimulácia vaječníkov pomocou liečiv a aplikovania injekcií so špeciálnymi preparátmi pod lekárskym dohľadom.

Komplexný účinok voľne predajných liekov, liečiv

Cielená podpora plodnosti, celkovo intímnej oblasti ako aj  potencie pre mužov slúžia rôzne druhy voľne dostupných tabliet.  Taktiež sú na trhu produkty pre podporu intímneho zdravia žien. Tie majú komplexné účinky a to vďaka svojmu prírodnému zloženiu, ktoré pôsobí na celý reprodukčný systém a zlepšuje jeho stav aj fungovanie.

Lieky na predpis

Farmakologické preparáty, lieky so syntetickými, účinnými látkami sú najefektívnejšou neinvazívnou metódou na podporu plodnosti. Muži užívajú liečivá na normalizáciu hormónov, prostaty, potencie a erekcie. Ženám sa predpisujú lieky  na ovplyvnenie tej časti pohlavnej sústavy, v ktorej prevláda príčina neplodnosti.

Umelé oplodnenie

Komplikovaným riešením v rámci asistovanej reprodukcie je umelé oplodnenie IVF. Vďaka nemu sa rodí každoročne milióny detí po svete. Je to dobre naplánovaný , postupný proces, kedy dochádza k oplodneniu mimo ženského organizmu. Po úspešnom zákroku sú embryá prenesené a vložené naspäť do maternice, kde pokračuje pod dohľadom prirodzený vývoj plodu.

Inseminácia

Ľahšou formou asistovanej reprodukcie je umelá inseminácia, ktorá sa vykonáva  priamo v ženskom organizme. Môže ísť o intrafolikulárnu insemináciu načasovanú na obdobie ovulácie alebo o intrauterinnú insemináciu, ktorá je jednoduchšou formou asistovanej reprodukcie. V oboch prípadoch sa môžu použiť spermie partnera ako aj darcu. 

Liečba neplodnosti je dlhodobou záležitosťou.  Všetky vyššie spomínané možnosti liečby, prevencie a riešenia neplodnosti si vyžadujú dostatok času a odhodlania. Aj riešenie, ktoré na prvý pohľad vyzerá  najjednoduchšie riešenie nie je vecou niekoľkých dní. Našťastie, súčasná medicína je v riešení neplodnosti mužov a žien veľmi úspešná a naďalej napreduje.

♀ ženy

♂ muži

 

Najpredávanejšie

28
6912869
Značky

Stránka 1 z 1 - 6 položiek celkom

 • Andri + Maxi Akcia Tip 305
  Akčný balíček: Doplnok stravy Andrimax - 120 kapsúl + Maxilong Gél - 150 ml
  Skladom (482 ks)

  Akčný balíček s produktom Andrimax 120 kapsúl a Maxilong gélom. Unikátny balíček produktov pre mužov, ktorých zaujíma zväčšenie penisu, podpora erekcie, lepšia sexuálna výdrž, intímne zdravie muža a lepší výkon. Český produkt s certifikátom bezpečnosti Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  Pôvodne: 80 €
  Ušetríte: 11 € (–13 %)

  69 €
 • Femmpasion Akcia Tip FEM01
  Doplnok na zvýšenie libida Valavani - Femm Passion Libido - 60 kapsúl
  Skladom (423 ks)

  Obľúbený produkt vyvinutý špeciálne pre ženy, ktoré túžia po zvýšení libida, hormonálnej rovnováhe, po ľahšom dosiahnutí orgazmu, intímnom zdraví ženy a hlavne dodaní energie. Český produkt. Certifikát bezpečnosti od Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 28 €
 • Andrimax120 Akcia Tip ANX01
  Doplnok stravy Andrimax - 120 kapsúl
  Skladom (478 ks)

  Andrimax 120 kapsúl. Unikátny produkt pre mužov, ktorých zaujíma zväčšenie penisu, podpora erekcie, lepšia sexuálna výdrž, intímne zdravie muža a lepší výkon. Mnoho mužov rieši veľkosť penisu, kvalitu erekcie a sexuálny výkon. Veľkosť penisu je daná predovšetkým množstvom krvi ktorá je schopná dostať sa do toporivých teliesok. Na kvalitu erekcie a sexuálny výkon má vplyv mnoho psychických i fyzických faktorov. Andrimax obsahuje zložky, ktoré majú kladný vplyv na mnoho z týchto vecí. Český produkt s certifikátom bezpečnosti Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 52 €
 • Andrimax120 701/1
  Doplnok stravy pre zdravú prostatu Andrimax - 120 kapsúl
  Skladom (496 ks)

  Andrimax 120 kapsúl. Unikátny produkt pre mužov, ktorých zaujíma zväčšenie penisu, podpora erekcie, lepšia sexuálna výdrž, intímne zdravie muža a lepší výkon. Mnoho mužov rieši veľkosť penisu, kvalitu erekcie a sexuálny výkon. Veľkosť penisu je daná predovšetkým množstvom krvy, ktorá je schopná dostať sa do toporivých teliesok. Na kvalitu erekcie a sexuálny výkon má vpliv mnoho psychických i fyzických faktorov. Andrimax obsahuje zložky, ktoré majú kladný vplyv na mnoho z týchto vecí. Český produkt s certifikátom bezpečnosti Štátneho zdravotného ústavu.hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 52 €
 • maca pre muzov - lepšia erekcia - prírodný produkt - larginin - tribulus - problemy s erekciou Novinka Tip 281/1 B
  Maca pre mužov - Maca Fresh Men - 90 kapsúl
  Skladom (461 ks)

  Sebaistý, pevný v postoji a keď je potrebné, je tvrdý ako skala. To robí chlapa správnym chlapom! Unikátny produkt zostavený špeciálne pre mužov, ktorí chcú zvýšiť svoj sexuálny výkon, mať silnejšiu erekciu, plodnosť, dodať svojmu telu energiu a urobiť niečo pre svoje intímne, psychické i fyzické zdravie a pohodu.hodnotenie_referencie_skusenosti

   

  od 34 €
 • maca - maca pre ženy - menopauza - menstruacia - pms 287/1 B
  Maca pre ženy - Maca Fresh Women - 90 kapsúl
  Skladom (430 ks)

  Pokojná rieka, sebavedomá a plná síl. To najlepšie charakterizuje svet vyrovnanej ženy. Unikátny produkt zostavený špeciálne pre tie ženy, ktoré chcú podporiť svoju sexualitu, fyzické a psychické zdravie, alebo chcú upokojiť hladinu nepriaznivých príznakov menopauzy. ENERGIA ženy v stálom prítoku živín a lásky   hodnotenie_referencie_skusenosti

  od 34 €

Stránka 1 z 1 - 6 položiek celkom