Prostata:jej problémy alebo prečo si udržať životnú energiu muža

Čo je prostata a čo robí?

Prostata je žľaza mužského pohlavného systému. Nachádza sa pred konečníkom tesne pod močovým mechúrom (orgánom, ktorý uskladňuje moč). Prostata je približne rovnakej veľkosti a tvaru ako gaštan. Prostata sa rozprestiera okolo močovej trubice, ktorá odvádza moč von z močového mechúra.

Hlavnou funkciou prostaty je tvorba výlučkov - tekutiny pre ejakulát. Spomenutá tekutina tvorí prostredie, v ktorom majú spermie najlepšiu pohyblivosť - pre oplodnenie vajíčka. Tesne pred mužským orgazmom sa vytlačí kontrakciou svalov ejakulát z prostaty do močovej rúry. Spermie, ktoré sa tvoria v semenníkoch, sú tiež počas orgazmu vytlačené do uretry. 

Zväčšenie prostaty je zapríčinené zvýšenou produkciou dihydrotestosterónu, ktorý sa tvorí vo zvýšenom množstve v prostate u starších mužov a stimuluje rast buniek prostaty, čo zapríčiňuje jej zväčšenie. Osvedčeným prípravkom pri zväčšenej prostate je MACA. 

Bylinky udržiavajúce prostatu zdravú a v dobrej kondícií

Serenola plazivá - Saw pallmeto

Vŕbovka

Maca

Tribulus Terrestris

ďalšie látky: zinok

Všetky tieto bylinky a látky obsahuje produkt ANDRIMAX

 

Čo je benígna hyperplázia prostaty (BPH)?

BPH je zväčšenie prostaty, ktoré často postihuje mužov nad 60 rokov. BPH najprv postihuje vnútornú časť prostaty. Zväčšenie môže vyústiť do postupného stláčania močovej rúry (uretry), čo spôsobuje ťažkosti s močením.   

Aké sú príznaky BPH?

Veľa mužov nemusí pociťovať žiadne príznaky. Najbežnejším príznakom sú však ťažkosti pri močení a môžu zahŕňať:

  • slabý prúd moču,
  • pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra,
  • ťažkosti so začiatkom močenia,
  • časté močenie,
  • naliehavosť (ťažkosti s odkladom močenia),
  • časté prebúdzanie sa v noci z dôvodu nutkania na močenie,
  • prerušovaný prúd moču (zastaví sa a opäť sa spustí).

 

Zväčšená prostata stláča uretru, a ak močový mechúr nedokáže vytlačiť moč von do zúženej uretry, môžu sa vyvinúť infekcie močového traktu. Ak sa tak stane, môžu sa objaviť pocity pálenia alebo bolesti počas močenia. Blokáda spôsobená BPH môže viesť k opakovaným infekciám močového traktu, k náhlej neschopnosti močiť alebo k postupnému poškodeniu močového mechúra či obličiek.  

Ako sa BPH diagnostikuje?

Najdôležitejším faktorom pri diagnostike BPH sú vaše zdravotné ťažkosti. Váš lekár vás požiada, aby ste opísali do detailu všetky príznaky, ktoré pociťujete pri močení.
Ďalšia diagnostika pozostáva z rektálneho vyšetrenia. Keďže prostata leží pred konečníkom, váš lekár vám urobí rektálne vyšetrenie tak, že vsunie navlhčený prst v rukaviciach do konečníka. Bude tak cítiť prostatu a usúdi, či je zväčšená, či sú v nej hrudky alebo iné abnormality. Rektálne vyšetrenie môže spôsobovať nepríjemný pocit, ale nie závažnú bolesť.
U pacientov s BPH je väčšinou zväčšená len vnútorná časť prostaty, takže niekedy rektálne vyšetrenie nemusí odhaliť BPH - a to dokonca ani u mužov s príznakmi.
Rektálne vyšetrenie môže odhaliť nielen BPH, ale aj rakovinu prostaty. Práve preto sa odporúča každoročné vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov alebo u mužov nad 40 rokov s rizikovými faktormi ako napríklad výskyt daného ochorenia v rodine. Okamžité vyšetrenie sa odporúča mužom, ktorí pociťujú akékoľvek dlhodobé príznaky.

Koho sa najčastejšie vyskytuje BPH?

Zväčšená prostata je bežná u mužov nad 60 rokov. Pravdepodobnosť vzniku BPH sa zvyšuje s vekom a 80 % mužov nad 80 rokov má zväčšenú prostatu, hoci len 40 - 50 % týchto mužov má príznaky BPH.

Vedie BPH k vzniku rakoviny?

Nie, BPH nie je rakovina a nemôže viesť k vzniku rakoviny, aj keď obe ochorenia môžu existovať súčasne. Skoré štádiá rakoviny prostaty nespôsobujú žiadne príznaky, preto sa veľmi odporúčajú každoročné telesné vyšetrenia a PSA testy.

Ako ovplyvní BPH sexuálny život?

BPH obvykle neovplyvňuje sexuálny život. Hoci, ak sú príznaky týkajúce sa močenia zahanbujúce, môžu mužskej sexuálnej aktivite stáť v ceste.

Ako ovplyvňuje BPH močenie?

Uretra (trubica, ktorá odvádza moč von z močového mechúra) prechádza prostatou. Ak je prostata zväčšená, môže stláčať aj močovú rúru, čím sťažuje prechod moču. Môže to spôsobiť ťažkosti pri močení alebo iné problémy týkajúce sa močenia, ako napríklad infekcie močového traktu - cystitídy.


Kedy sa má BPH liečiť?

Zväčšená prostata nie je dostatočným dôvodom na uvažovanie o liečbe. Vy a váš lekár sa môžete rozhodnúť, že počkáte, pričom sa necháte pravidelne vyšetrovať, aby ste zistili aktuálny stav vašej prostaty. Ak vás však príznaky spôsobené BPH príliš obťažujú, alebo závažne ovplyvňujú močový trakt, lekár vám odporučí vhodnú liečbu.

Ako sa BPH lieči?

Pri liečbe BPH sa používajú aj lieky - Alfa-blokátory. Sú to lieky, ktoré uvoľňujú svalové tkanivo prostaty v snahe uvoľniť blokádu uretry.
Štandardným postupom pri liečbe BPH je chirurgická operácia. Najbežnejšou procedúrou je transuretrálna resekcia prostaty (TURP), počas ktorej sa odstráni vnútorná časť prostaty. Cieľom je znížiť tlak na uretru, ktorú prostata stláča, čím sa uľahčí močenie. Počas TURP sa zavedie do uretry tenký nástroj. Na konci tohto nástroja je resetoskop, ktorý sa používa na odstránenie vnútornej časti prostaty. Nie je potrebný otvorený chirurgický zákrok.
Ďalšou procedúrou je transuretrálna incízia prostaty (TUIP), počas ktorej sa nástroj posúva uretrou s cieľom narezať prostatu namiesto odstránenia tkaniva prostaty. Touto cestou umožní znížiť tlak na uretru.
Ak je prostata príliš veľká, je možné realizovať prostatektómiu. V tomto prípade sa robí rez kožou v dolnej časti brucha. Chirurgovi to umožní odstrániť prostatu.
Operácia môže zmierniť príznaky BPH u väčšiny pacientov, ale nemusí pomôcť každému. Oslabený močový mechúr môže naďalej spôsobovať problémy s močením, a to aj po chirurgickom zásahu. 

Aké sú vedľajšie účinky liečby BPH?

Nežiaducim následkom operácie môže byť retrográdna ejakulácia (ejakulácia semena späť do močového mechúra namiesto ejakulácie do uretry). Ak k tomu príde, muž nebude schopný splodiť deti prirodzenou cestou. V súčasnosti však už existuje pomoc aj pre týchto pacientov.
Hoci malé percento mužov sa po operácii môže stať impotentnými, operácia obvykle neovplyvňuje mužský sexuálny život.
Príležitostne môže operácia viesť aj k zhoršeniu príznakov alebo k inkontinencii (strata kontroly nad močením). Je to však veľmi zriedkavý jav.

Ovplyvní BPH môj život?

Je veľa mužov s BPH, ktorí nepociťujú žiadne príznaky. Ak sa však objavia príznaky, ktoré vás obťažujú, navštívte lekára. Je niekoľko spôsobov, ako liečiť BPH alebo iné problémy týkajúce sa močenia, ktoré vás môžu trápiť.

MACA je najznámejšia plodina, ktorá napomáha predchádzať problémom s prostatou

 

Transuretálna resekcia prostaty TURP  

Efektívnosť saw palmetto extraktu pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty (BHP)

Tím amerických lekárov (Wilt, Ishani, Stark, MacDonald, Lau a Mulrow) systematicky spracoval a vyhodnotil výsledky 18-tich klinických štúdií so saw palmetto extraktom, ktoré boli vykonané do roku 1997. Cieľom ich analýzy bolo jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť zistenia o liečebných účinkoch saw palmetto extraktu u pacientov s nenádorovým zväčšením prostaty. Skúmané klinické štúdie trvali od 4 do 48 týždňov a zúčastnilo sa ich takmer 3.000 pacientov, vo veku od 40 do 88 rokov, s mierne pokročilými symptómami benígnej hyperplázie prostaty. Vo väčšine štúdií sa pacientom podával saw palmetto extrakt v dennej dávke 320mg (2-krát za deň po 160mg).

V porovnaní so skupinami pacientov užívajúcich placebo, pacienti v skupinách, ktorým bol podávaný saw palmetto extrakt zaznamenali veľmi pozitívne výsledky. Konkrétne, symptómy obštrukcie výtoku močového mechúra sa v priemere zlepšili o 28%, časté močenie v noci o 25%, stredný prietok moču o 24%, priemerný prietok moču o 28% a objem zbytkového moču v mechúri po vymočení sa znížil až o 43%.

Na základe výsledkov štúdií lekári ďalej potvrdili, že saw palmetto extrakt vyvolal v tele pacientov so zväčšenou prostatou podobné pozitívne reakcie ako aktívna látka finasterid. Pacienti pri saw palmetto extrakte však nezaznamenali žiadne negatívne účinky na mechanizmus erekcie, čo je pri finasteride bežným sprievodným javom.

V závere svojej štúdie americkí lekári potvrdili, že saw palmetto extrakt skutočne je efektívnym liečebným prostriedkom pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty (nerakovinového zväčšenia prostaty) u mužov s miernymi a mierne pokročilými symptómami zväčšenia prostaty.

 citované: www.pfizer.sk   

SAW Palmetto je sučasťou komplexného produktu určeného Andrimax 120 kapsúl

 

 

MUDr. Monika Sičová


1. Prostata
2. Príznaky zväčšenej prostaty
3. Impotencia
4. Rakovina prostaty
5. Štádia zhoršenia funkcie prostaty
6. Tantrajóga pre muža
7. Počet ejakulací u muža


Niektorí ľudia by mali tendenciu vyhýbať sa téme prostata, pretože prostata patrí k pohlavným orgánom, alebo snáď preto, že sa nachádza pri konečníku. To z nej robí orgán o ktorom je snáď radšej mlčať, alebo sa nevyjadrovať. Až keď začne človek trpieť nádorom, zväčšením či zápalom, potom sa muži odvážia vôbec o tejto téme hovoriť a to so svojím lekárom. 

Prostata

V dnešnej dobe nie je ochorenie prostaty už len záležitosťou starších mužov, ochorieť môžete už i v mladom veku. Prvé známky zväčšenia prostaty sú viditeľné pod mikroskopom u niektorých tridsať ročných mužov. Ďalším štádiom je pohmatové zväčšenie prostaty. Šesťdesiat percent mužov po štyridsiatke má zväčšenú prostatu práve z neznalosti a zanedbania prevencie. A polovička z nich nepociťuje žiadne potiaže. Ale zväčšená prostata je načisto nenormálny stav, nie je žiadny dôvod, aby prostata v starobe zlyhala. Naopak normálne je sa o prostatu starať, tak aby zostala zdravá. K tomu slúži tantrajóga pre mužov, jelenie taositické cviky, ďalej bylinky a masáž prostaty.

Prostata riadi sexuálny život mužaProstata je tvorena pädesiatimi drobnými žľazami a jemnou hladkou svalovinou. Prostata je uzavrená v pevnom obale. Nachádza sa na pánvovom dne, pod močovým mechúrom a obaľuje močovú trubicu. Predstavte si ju ako oriešok, ktorý sedí na pánvovom dne, na hrádzi. Jej hlavnou úlohou je tvorba ejakulátu.

Ejakulát je veľmi dôležitá tekutina, ktorá obsahuje veľké množstvo živín pre spermie a obsahuje tiež prostaglandiny. Prostaglandiny totiž podporujú erekciu, a taktiež povoľujú kŕčok maternice, aby spermie mohli preniknúť do maternice a oplodniť ženu. Predstavte si ejakulát ako živný roztok, vďaka ktorému sú spermie schopné prežiť v nehostinnom prostredí. Prostata sa vyvíja u chlapca už v brušku matky, pri narodení váži zhruba päť gramov a u dospelého môže dvadsať gramov. V mladosti je veľká ako gaštan, ale v starobe sa často zväčšuje a dosahuje veľkosti broskyne!! 


Príznaky zväčšenej prostaty


Aké sú príznaky zväčšenej prostaty?

Príznaky môžme pozorovať v dvoch oblastiach a to pri močení a pri milovaní.

Zväčšenie prostaty spôsobuje totiž spomalenie prúdu moču, pozdejšie i zadržovaniu moču, tým vzniká močová infekcia a poškodzujú sa obličky. Prvé príznaky problémov sú slabé močenie, prerušovaný prúd moču, chodenie na záchod v noci. Je to dané tým, že zväčšená prostata utlačuje močovou trubicu alebo dráždi močový mechúr tým, ako je zväčšená. Alebo dokonca zväčšená prostata tlačí na močový mechúř zospodu a vedie ku zmene nervovej regulácie.

Iné príznaky začínajúcich problémov s prostatou môžeme pozorovať v sexuálnom živote muža. Tak ako prostata starne, ako sa znižuje jej funkcie, začínajú sa objavovať problémy s erekciou, ejakuláciou alebo dokonca impotencia. Za väčšinou problémov môžeme v menšej či väčšej miere nájisť oslabenú alebo chorú prostatu.

Môžeme sa veľmi ľahko sami diagnostikovať a to tak, že pozorujeme vlastnú ejakuláciu a prehliadame semeno. Tak ľahko zistíme, či je prostata chorá a do akej miery. Nemusíme sa hambiť, že by sa jednalo o niečo nemravné. Milovanie a sexualita patrí k životu, rovnako tak ako starosť o naše vlastné zdravie. Prostata totiž do veľkej miery ovplyvňuje ejakuláciu. Prvý príznak oslabenia je, že semeno nestríeka dostatočne ďaleko a nezaisťuje tak oplodnenie ženského vajíčka. Prostata je síce funkčná, ale už zoslabnutá a nemôže vykonávať dostatočné kontrakcie. Namiesto obvyklých pätnástich kontrakcií - sťahov, zostávajú len dve, tri. To môžeme často pozorovať už u mužov okolo štyridsiatky. Jedná sa o veľmi smutný stav.

Pokiaľ máme menej semena, je to tiež príznak oslabenia. Obvyklé množstvo ejakulátu je zhruba jedna lyžica. Riedke semeno je priehľadné a zdravé semeno je husté. Tráviace problémy spôsobujú riedke semeno. Slabý žalúdok alebo slezina a slinivka, stres a slabá erekcia penisu môžu byť tiež schované za týmto príznakom. Samozrejme tiež oslabená alebo zapálená prostata

Zdravé semeno chutí po vitamíne B, má ľahký kvasnicový zápach a malo by chutiť trochu sladko. Poruchou je, keď je semeno príliš sladké, alebo slané ( to je známka pohlavnej choroby) alebo horké ( to je známka silne zaneseného tela plného jedov). Pokiaľ semeno vyložene páchne po mŕtvej rybe ( alebo vagína), znamená to, že je postihnutá pečeň. Tá už nie je schopná odstraňovať jedy z tela a tak sa jedy uvoľňujú i touto cestou. Správne má semeno pri ejakulácií vystreknúť meter dopredu ( u mladých mužov aj dva metre). Pokiaľ semeno len ľahko vystrekne, alebo dokonca len ukvapkáva, je čas sa zamyslieť nad vlastným zdravím. Buď je silno chorá prostata, alebo to svedčí o poruchách nadobličiek, obličiek a artritíde.


Impotencia


Ďalším, horším štádiom je impotencia. Impotencia znamená, že muž nie je schopný dosiahnúť a udržať dostatočnú erekciu. Za to je naozaj väčšinou zodpovedná prostata. Ďalej samozrejme duševné napätie, stres, nedostatočné dlhodobé uvoľnenie- typické u manažérov a telesné napätie. Pokiaľ nie je chorej prostate venovaná dostatočná pozornosť, stráca muž postupne záujem o sexualitu a milovanie. V dnešnej dobe sú týmto problémom postihnutí už aj muži okolo 35-45 rokov. Predsudok západnej medicíny je ten, že už s tým muži takto musia žiť, alebo používať prostriedky na rozšírenie ciev ako je Viagra, Cialis. Ale to nie je vôbec pravda. Na impotenciu existujú skvelé cvičenia, byliny /výživové doplnky s bylín Semmax,  Andrimax alebo Crilex /, masáž prostaty, cvičenia tantrajógy pre muža a jelenie cvičenia z taostickej tradície. Ktorý impotentný muž by bol na seba hrdý, toto oslabenie silne frustruje psychiku a celkové prežívanie. A pritom cesta späť je jednoduchá: pravidelná starostlivosť !!

Prechodná impotencia môže tiež súvisieť s prechodným vyčerpaním energie obličiek. Je to i veľmi nepríjemná situácia, pretože aj jedna negatívna skúsenosť s impotenciou môže muža ovplyvniť aj nabudúce. Muž má strach, že zlyhá a že nesplní to čo sa od neho očakáva ako od , normálneho muža". Potom už sa problém komplikuje a pridáva sa strach.

Muž so silnou predstojnou žľazou ( prostatou) lepšie reaguje na sexuálnu stimuláciu, má lepšiu erekciu a väčšiu sexuálnu túžbu. Je celkovo biologicky mladší než je jeho kalendárny vek. Pri nejakej drobnej chorobe masáž prostaty prináša úľavu. Ale aby sme naštartovali prevenciu rakoviny, zväčšenie, zápaly a podporili celkovú silu prostaty, musíme sa naučiť cielene masírovať prostatu prstami. Ideálne by samozrejme bolo, keby mužovi mohla prostatu masírovať manželka alebo partnerka. Je lepšie sa zbaviť predsudkov, pretože pravidelná masáž môže nie len výrazne zlepšiť sexuálnu výkonnosť muža, ale hlavne zachrániť jeho zdravie, hlavne predísť rakovine prostaty.


Pre masáž prostaty používajte bio ľubovníkový  olej. Nepoužívajte žiadne iná mazivá a ani vazelíny, ktoré sa v súčasnosti predávajú v drogérií. Tie totiž často obsahujú ako zbytkové látky aceton, kyselinu karbalovou, dibutylftalát, oxid železa, toluol a iné aditíva. Často sú tieto látky známe ako rakovinotvorné. Nepríjemné je to, že stena streva hodne rýchlo a veľmi účinne vstrebáva tieto látky. Nahromadenie týchto rakovinotvorných látok v prostate môže vyvolať rakovinu. Proto si dajte pozor a používajte vždy bio oleje za studena lisované ( ľubovníkový, slnečnicový a iné bio). Masáž prostaty je uzdravovanie prostaty zvnútra, môžete jemne prenikať prstom do konečníka pokiaľ nenahmatáte jemnú štruktúru prostaty a potom cca desať minút veľmi jemne masírovať a rozmasírovávať prostatu. Mali by ste si i všímať eventuálnych zmien. Tvrdá alebo bolestivá prostata môže znamenať zväčšenie, ochorenie alebo rakovinu prostaty, v tom okamžiku je potreba sa nebáť a okamžite jednať a objednať sa k urológovi. Na deväťdesiat percent sa nejedná o nič vážneho, ale riziko netreba podceňovať.


Rakovina prostaty


Rakovina prostaty sa v dnešnej dobe bohužiaľ považuje za niečo samozrejmého u mužov nad päťdesiat rokov. Muži sa hanbia ísť k doktorovi a často je tato choroba pozde diagnostikovaná. Bohužiaľ muž potom rýchlo umiera, pretože tento typ rakoviny je veľmi agresívny. Podchytia sa príznaky včas ( často to je nepatrné zväčšenie prostaty) môže byť aj moderná liečba úspešná. V tejto otázke ide hlavne o čas. Pozor ale, nie každé zväčšenie je rakovina, ale je potrebné to skontrolovať. Ale tiež pozor na to, že začínajúca rakovina nemusí mať dlho žiadne príznaky. Ale my sa nechceme zaoberať liečbou rakoviny, ale jej výraznou prevenciou. A tou je skutočne pravidelná masáž prostaty, pravidelne dvakrát mesačne. Vďaka tomu sa tiež naučíte poznať štruktúru prostaty a zaznamenáte každú malú zmenu.

Pokiaľ máte bolestivú prostatu na dotyk, je lepšie najskôr zajisť k urologovi na vyšetrenie, môže sa jednať o zápal. Postupujte obozretne, moderným lekárom môžete dôverovať, ale dôverujte i preventívnym opatreniam zo starých tantrických a taoistických tradícií. Pokiaľ budete mať pocit, že máte zájisť k urológovi, tak sa neobávajte. Môžete sa k nemu objednať i priamo. Vyšetrenia u urológa nemusia byť bolestné a zaťažujúce. Nemusíte sa obávať. Urológ sa Vás spýta na priebeh potiaži, nechá vás vyplniť špeciálny dotazník. Potom bude potrebovať vzorku moču a krv, aby zistil známky zápalu a na vyšetrení prostatického špecifického antigenu ( PSA). Tento antigén dokáže totiž spoľahlivo zachytiť akúkoľvek zmenu na prostate. Vlastné vyšetrenie prostaty prebieha prehmataním cez konečník, toto vyšetrenie nie je bolestivé. Ďalej vás váš lekár môže vyšetriť ultrazvukom. 

Štádia zhoršenia funkcie prostaty

Existujú teda tieto štádia zhoršenia funkcie prostaty:


-slabé kontrakcie prostaty pri ejakulácií
-menšie množstvo ejakulátu
-zvláštna chuť, zápach, vzhľad
-ukvapkávajúce semeno
-impotencia
-potiaže z toho, ako zväčšená prostata tlačí na močový mechúr
-slabý prúd močenia
-bolesť pri močení
-na začiatku močenia musíte čakať alebo si sadnúť
-zbytkový moč v močovom mechúry- krátko po tom, čo idete na záchod, musíte ísť na záchod znovu
-časté chodenie na záchod v noci
-nechcený únik moču 

Tantrajóga pre muža

Mužské jelenie cvičenia a základy tantrajógy pre muža stoja na zaťahovaní a povoľovaní panvového dna u mužov. Sťahovanie zvierača konečníka vyvoláva mierny tlak na prostatu podobne ako jemná masáž. Behom cvičenia začína prostata vylučovať hormóny, pretože sa miernym tlakom aktivuje. Vylučujú sa hormóny duševné eufórie- endorfiny, podobne ako u vytrvalostného športu. Behom cvičenia môže začať prostata so sebou šklbať a muž to pociťuje ako malý orgazmus. Tantrajóga pre muža obnovuje prameň mladosti u muža. Trénuje svaly potrebné pre močenie, pre udržanie erekcie, trénuje pohlavné tkanivo v panve a svojím účinkom ju prekrvuje a nabíja energiou. Silne zvyšuje sexuálnu potenciu a výkonnosť, muž sa potom môže milovať ľubovolne dlho. Po dvoch mesiacoch cvičenia tantrajógy môže muž dosiahnuť nižšieho biologického veku, to znamená, že sa obnovujú sexuálne funkcie, ktoré lepšie fungovali pred desiatkami rokov. To je dané posilnením a prekrvením prostaty a rozprúdením životnej energie.

Jednoduchý návod na aktiváciu panvového dna a aktiváciu prostaty: nasjkôr sa v sede na stoličke uvoľníte a priložte si obe ruky na varlata. Potom sa nadýchnite silne nosom, zatiahnite panvové dno dovnútra a desať sekúnd vydržte v nádychu. Potom pomaly vydychujte ústami a povoľte panvové dno. Opakujte najskôr dvadsať jedenkrát, neskôr môžete až osemdesiatkrát. Podobný cvik môžete prevádzať behom milovania, to znamená niekoľkokrát sa silno nadýchnite nosom a zatiahnite panvové dno. Akumulujete tak späť svoju životnú energiu, posilnite erekciu a naviac bude mať partnerka dobrý pocit. Pokiaľ budete robiť kontrakcie a vťahovanie panvového dna tesne pred ejakuláciou, zabránite väčšinovej strate energie. Raz to vyskúšajte a budete prekvapení.

Existuje mnoho rozširujúcich cvičení, stretla som sa s niekoľko školami, ktorá každá vyučuje inú kombináciu cvikov a zakaždým ju inak označuje. Existuje nemecká škola ( Mistr Chian Zettnersan), Mantak Chia ako predstaviť americko- čínske vetvy, ďalej napríklad tantrajóga pre muža, ktorá má svoje pramene v indickej tradícií a u nás ju vyučuje Luděk Schlosser. Ale zisťujem po mnohých konzultáciách u rôznych odborníkov, že základ je rovnaký a to kontrakcie panvového dna, rôzny spôsob dychu a práce s pozíciou tela. Ale to je vždy na dlhodobé štúdium a praxi. Pre každodenné použitie stačí jednoduchý návod, ktorý som Vám uviedla.Masáž prostaty

So zdravím prostaty súvisí tiež počet ejakulácií u muža. My v Európe máme mylnú predstavu o tom, ako často by mal priemerný muž ejakulovať. Myslíme si, že čím viac tým lepšie, považujeme sami seba za mačos, keď ešte dokážeme tieto obdivuhodné čísla. Ale na východe sa vyučuje pravý opak a muži berú frekvenciu svojich vyvrcholení vážne.

Koľko vyvrcholení by mal mať zdravý muž ?

Muž s oslabenou dráhou obličiek sa po sexe môže cítiť ako vyžmýkaná handra, a to už je stav na zamyslenie. Existuje známy vzorec, ako často by mal muž mať ejakuláciu. Je to vek násobený dvoma a delený desiatimi. Muž v tridsiatich rokoch by mal mať teda vyvrcholenie zhruba raz za šesť dní. Medzitým sa môže milovať ľubovolne často a čím častejšie tým lepšie, ale nemal by sa ponáhľať s vyvrcholením, ale mal by sa naučiť energiu zadržovať. Jedná sa o veľkú zmenu v prežívaní sexuálnej energie, ktorá sa napríklad vyučuje v párovej tantre. Muž sa prestáva ponáhľať a nie je tlačený ku svojmu vrcholu, naopak naučí sa prežívať vnútorný orgazmus. Je to veľké umenie, ktoré stojí za to študovať, nielenže sú potom všetky zmysly ostrejšie, svet je v jasnejších farbách, uspokojíte častejšie a dôkladnejšie svoju partnerku, ale hlavne to prospieva vášmu zdraviu, pretože nemrháte energiou, ktorá je v ejakuláte. Jedná sa o vysoko koncentrovanú energiu, ktorá slúži k rozmnožovaniu a je vytváraná zhruba šesť týždňov. Možno že tušíte, že keby ste boli závislí na sexe a masturbovali niekoľkokrát denne môžete sa priviesť až na pokraj fyzického a duševného vyčerpania (nehovorím ale o krátkom období puberty, kedy sa také veci dejú často a nie sú tak škodlivé, ako v zrelom veku).

Na masáž prostaty sa môžete pozerať z čisto zdravotného hľadiska ( takto ju vníma taoistická cesta). alebo môžete vytvoriť zmyselný rituál a objavovať tak miesta rozkoše u muža, ako tomu učí tantra. Osobne to vnímam tak, že akonáhle je prostata vyliečená ( tao) môže prísť nová dimenzia rozkoše ( tantra). Prostata odpovedá bodu G u žien, pretože pochádza z rovnakého tkaniva. Stimulácia prostaty vyvoláva u muža hlboký, predĺžený a zmyselný orgazmus, podobne ako je ženský orgazmus. Stimuláciou penisu a prostaty zároveň môže muž zažiť mnohonásobný vnútorný orgazmus rovnako ako žena. Jedná sa o transformujúci zážitok v mužskej sexualite. Naučte sa rituál, kedy muž prijíma stimuláciu prostaty ako súčasť milostných hier, bez veľkej pozornosti na penis. Najskôr je potrebné pomaly a obozretne objavovať a až potom odvážne experimentovať. Pozorujte svoje vnútorné hranice a neprekračujte ich nasilu. Lepšie je stimulovať prostatu v stave vzrušenia, vyhýbať sa bolestivým skúsenostiam a plne rešpektovať partnera.

Návod na hlboký, predĺžený a zmyselný orgazmus muža

Napíšem vám návod na rituál, ktorý môžete najskôr rešpektovať, než nájdete svoj vlastný rituál:

Partner si ľahne do vankúša tak, že roztiahne pokrčené nohy. Žena se posadí medzi jeho nohy. Potrieme oblasť panvy bio olejom
vzrušíme muža dotykom na penise vyvolávame tlak na mieste za varlatami, na hrádzi u konečníka, tomuto miestu sa hovorí vonkajšia prostata alebo posvätný bod, muž by mal byť vzrušený. Pokiaľ nechceme aby muž ejakuloval, ľahko zatiahneme za varlatak vnútornej masáži prostaty je lepšie pristupovať, keď je muž vzrušený. Žena by mala mať krátke a čisté nechty, muž by mal zhlboka dýchať a rozvádzať dychom energiu po tele
žena môže masírovať vonkajšiu oblasť perinea, konečník a skrze konečník nahmatať prostatu a tu masírovať, vnútornú stranu análneho otvoru
muž môže pri silných pocitoch zaťahovať a povoľovať panvové dno a tak energiu extrahovať do svojho tela dôležitý je dych, uvoľnenie a vzájomné láskyplné naladenie partnerov a vzájomná dôvera.

Choroby a potiaže s prostatou nemusia existovať ani vo vyžšom veku, nie je to žiadne pravidlo a opak je pravdou. Prostata môže byť zdravá až do staroby. Prostata však zlyhá bez dostatočnej starostlivosti a pozornosti. My, moderní ľudia, sa téme prostata vyhýbame, ako by to bolo niečo zakázaného. Starí čínski majstri, majstri tantrickej a taoistickej tradície tí všetci vedeli a kázali, že zdravá prostata je príčinou sexuálneho šťastia u muža. A my vieme, že nie len sexuálneho šťastia, ale i zdravia a duševného zdravia.

Zdroj: http://www.mohendzodaro.cz/redakce_texty/text.php?ID=260

produkty-pre-muzov_1

esencialne-vone